Grąžinimo sąlygos

1.Pirkėjas (vartotojas) turi teisę, nenurodęs priežasties,atsisakyti prekės pirkimo ir pardavimo sutarties, pranešęs apie tai pardavėjui raštu per 14 kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo, šiomis sąlygomis:

1.1. Pardavėjui gavus pranešimą apie atsisakymą pirkimo ir pardavimo sutarties, prekė grąžinama Pirkėjo sąskaita (t.y. Pirkėjas privalo padengti prekės grąžinimo išlaidas) per 14 kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo.
1.2. Pardavėjui gavus grąžinamą prekę ir įvertinus jos kokybę, per 14 kalendorinių dienų nuo raštiško pranešimo gavimo apie atsisakymą pirkimo ir pardavimo sutarties,grąžinama prekės kaina, 
pervedantpinigus į nurodytą Pirkėjo sąskaitą.Prekės pristatymo išlaidos negrąžinamos.

1.3. Prekė grąžinama originalioje prekės ir siuntos pakuotėje.Grąžinant būtina pateikti sąskaitą faktūrą, kurią pirkėjas gavo kartu su siunta, arba kitą prekės pirkimą bei pardavimą iš Pardavėjo patvirtinantį dokumentą, užpildytą ir pasirašytą pirkimo bei pardavimo sutarties atsisakymo formą.

1.4.Už grąžinamos prekės sukomplektavimą atsako pirkėjas. Jei prekė nesukomplektuota, pardavėjas nepriima grąžinamos prekės.

2. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo pirkėjo (vartotojo) teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą jiems nustato teisės aktai.